Várka krojú ze Smrdákú

Várka krojú ze Smrdákú

10.1.2017 - Rok pána 2017 začínáme várkú krojú ze Smrdákú. Pres svátki sem prevzau vjec takíchto skvostú, co mja velice ťeší. Na druhej straňe, zdaleka to nejsú šecki dzezini! Posíuajte!
Marcin


Galérija: https://cms.zahorackyfolklor.webnode.sk/products/smrdaky1/