Veľké Leváre

DFS Leváranek

Názov súboru je odvodený od názvu našej obce. Súbor vznikol 1. októbra 2003 najskôr ako hudobno-tanečný krúžok pri základnej škole. Po niekoľkých mesiacoch sa pretransformoval na folklórny súbor. Založila ho umelecká vedúca Svetlana Valachovičová. V súčasnosti ho vedie spolu so svojím manželom Štefanom. Leváranek má dnes šesťdesiatpäť členov – deti vo veku od troch do dvadsať rokov.
Repertoár pozostáva z detských ľudových hier, zvykov, piesní a tancov Záhoria. Umelecká vedúca zakladá činnosť súboru na systematickom etnografickom a folkloristickom výskume. Cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek získava od žijúcich pamätníkov zašlých čias. Starečkovia a starenky si radi spomínajú na svoje detské hry, ale aj na staré piesne.   Niektoré zvyky a piesne sú z obdobia pred 1. svetovou vojnou, záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Tak sa na vystúpeniach súboru môžeme stretnúť aj so zvykmi ešte z čias Rakúsko-Uhorska.

Od roku 2009 začal súbor Leváranek zakladať  aj detskú ľudovú hudbu. V roku 2013 sa ľudová hudba pretvorila na Cimbalovú hudbu Leváranek. Súčasťou nej sú husle, kontrabas a cimbal. Príležitostne používa aj harmoniku,ozembuch, fujaru a ústnu harmoniku. O cimbalovú hudbu sa stará vedúca súboru no jej pravou rukou je cimbalistka Karolína Valachovičová ktorá robí tiež prepisy nôt a pomáha pri tvorbe hudobného repertoáru cimbalovej hudby.

Súboru sa podarilo znovuobjaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominuje belasá a biela farba. Na nákladné zhotovenie krojov finančne prispela obec. Súbor sa teší rovnako výdatnej podpore Základnej školy s materskou školou Veľké Leváre.

DFS Leváranek sa zúčastňuje mnohých festivalov na Slovensku aj v Čechách. Okrem toho sa pravidelne zúčastňuje rôznych folklórnych súťaží, kde sa umiestňuje na popredných miestach. Speváčky súboru získali už niekoľko ocenení ako sólistky na krajských súťažiach, no najväčší úspech získali v roku 2010 ako spevácka skupina Leváranku na Celoslovenskej súťaži v Likavke, kde získali Strieborné pásmo. V tanečnej súťaži Vrť sa dievča získal súbor na krajskej prehliadke taktiež Strieborné pásmo so zvykmi na Ščepána, bronzové pásmo za autentické prevedenie pásma Žito. V krajskej súťaži ľudových rozprávačov ako najmladšia súťažiaca získala Karolína Valachovičová cenu Junior – objav roka 2013 za prózu Kvočka v záhoráckom nárečí. Primáš Cimbalofky Leváranek je len 9-ročný Marek Simko, ktorý v roku 2015 získal na krajskej súťaži detských folklórnych súborov ocenenie  poroty za presvedčivú interpretáciu v pásme Žito, kde hral na husliach.

 

Kontakt

 

Vedúca súboru Svetlana VALACHOVIČOVÁ

Adresa
DFS Leváranek
Základná škola s materskou školou
Melíškova 650
908 73 Veľké Leváre
Slovensko
Telefón 034/7794 110
Fax 034/7794 110
Číslo mobilného telefónu 0905 810 268
www.levaranek.sk