Vojanské podobenki

Vojanské podobenki

24.8.2018 - Víročú prvňí republiki šikujem vojnové podobenki ze Sekul. (1918!)

Muaďučkí regrúci pred narukovaňím na vojnu v kerej padli. (1913/1914)

 

Jánská rodzina po skončeňí vojni, ket sa tí ščasňejší vrácili z ruského zajacá. (1919)