Vrádište

Vrádište

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiách z obdobia rokov 1920 – 1930 je zobrazený kroj z Vrádišťa. U ženy  ide o sedliacky sviatočný príležitostný kroj - nevesta.

 

ä

(Spracoval Ing. Miroslav Čársky)