Z histórie Vajnor

Z histórie Vajnor

28.3.2017 - Vajnorská kronika vidaua historické svjedectva o Turkoch aj tvrdosci jazika.

Čítajte tu: https://www.vajnorskyspolok.sk/?page_id=484