Záhorácké pjesňički

Záhorácké pjesňički

14.11.2018 - Po rokoch višua reedícia biblie záhoráckej pjesňički. Toto zásadné díuo, keré púvodňe vzešuo spod ruk Dr. Janka Blahu a z mišlenki skalickich hurbanistú po novém editovau Peťa Michalovič a 30.11.2018 bude ve Skalici oficijálňe, a ze šeckú noblesú, predstavené verejnosci. V temto spjevňíku sú zachicené pjesňički snat z každej dzedzini na Záhorí. Dovolím si tvrdzit, že bi biuo vhodné, abi tam každá dzedzina mjeua svojého zástupcu.