Závockí kosteu

Závockí kosteu

27.11.2017 - Šikujem podobenki nového kosteua v Závodoch postaveného pred koncem 19.storočá. Starí kosteu z roku 1337 už nepostačovau, a proto biuo treba postavit druhí. Noví kosteu biu dokončení a visvjecení roku 1889.

Stavba kosteua kouem roku 1895

 

Památná podoebnka kouem roku 1900