Závod

Počiatky nášho súboru spadajú do začiatku osemdesiatich rokov a hlavnú zásluhu na jeho vzniku majú manželia Eva a Jaro Hanzlíkovci, ktorí sa po rokoch vrátili z Oravy z Rabčíc a začali učiť na základnej škole v Závode. Z folklórne bohatej Oravy si priniesli myšlienku vytvoriť v obci folklórne a kultúrne teleso, na čo vznikol detský spevácky zbor nazvaný Škovránok. Ten sa so svojim repertoárom predstavoval nielen doma, ale aj v susedných obciach.

Postupom času mal súbor už šesťdesiat členov a rozširoval aj svoje pole pôsobnosti.  Veľký divácky ohlas malo napríklad Pásmo o vojne, ktoré vzniklo  spolu s útvarom Pohraničnej stráže v Malých Levároch.

 

V roku 1982 prišli za manželmi Hanzlíkovcami z miestnej organizácie Slovenského zväzu žien, či by nepomohli utvoriť ženskú spevácku skupinu. Hanzlíkovci sa tejto výzvy s rozvahou chopili a ženský spevokol naozaj vznikol. Ba čo viac, k ženám sa pridali ich muži a deti a základný kameň folklórneho súboru bol položený.

Súbor zostavil svoje prvé pásmo Páračky . Vystúpenie malo od začiatku veľký úspech a vystupovalo sa aj v okolitých obciach. Chýr o telese sa dostal až na Okresný výbor – Odbor kultúry, ktorý potvrdil jeho kvality tým, že súbor oficiálne zaregistroval a na svojej prvej krojovanej zábave dostal súbor aj príznačné meno - Závodzan. Súbor dostal vzápätí pozvánku na okresnú súťaž folklórnych súborov, ktorú nemohol odmietnuť. Už o dva roky tu získal prvé miesto.

Súbor začal intenzívnejšie študovať a zaznamenávať starodávne závodské tance a zvyky. Kvôli autentickosti sa na skúšky volali aj starenky a starečkovia. Títo folkloristom spievali, rozprávali a učili ich. Takto postupne vznikali pásma ako Svadba, Dožinky a Fašiang.

Vekové zastúpenie súboru bolo od 3 do 90 rokov. Keď mládežníkom chýbali tanečníci pomohol aj útvar Pohraničnej stráže, ktorý chlapcov ochotne uvoľňoval na skúšky i vystúpenia a postupne k harmonike pribudla aj dychovka. Okres zabezpečil súboru nové nástroje, dali sa ušiť nové čižmy.

V obci začal súbor spolupracovať so Zborom pre občianske záležitosti, výsledkom čoho bolo angažovanie sa súboru pri svadbách (čepčenie), pri rozlúčke s brancami, uvítanie detí do života či stavaní májov. Tradičné zvyky a tristoročné piesne rezonovali v tomto období veľmi často.

Súbežne so Závodzanom pracoval aj detský súbor Škovránok. Tento zaznamenával úspechy najmä so svojimi pásmami ako Šľahačka, Jarné hry detí  a Jesenné hry detí (Idú krávy z pola) . Škovránok si všimla aj televízia. Tri krát sa zúčastnil rôznych nahrávok (”Zo Záhoria do Bratislavy”, ”Stretnutie s Hohenau” ...) Všetka poctivá práca priniesla svoje ovocie, keď sa súbor so svojim vystúpením dostal až na celoslovenskú súťaž.

 

Vrcholným podujatím bola okresná folklórna prehliadka, ktorá sa uskutočnila vďaka veľkej zanietenosti členov a dosiahnutými úspechmi práve v Závode. Prehliadka sa začala sprievodom, aký v obci dovtedy ešte nevideli. Eva Hanzlíková spomína: Ja som si to celé preplakala. Keby ste videli, ako si ľudia vyzdobili domy, ploty, okná, záhrady. Povynášali staré poľnohospodárske náradie, fúriky, sami sa poobliekali do starých krojov.  Zväzáci a všetky ostatné dedinské organizácie nám pomáhali či už ako organizátori, alebo ako mohli, občania núkali na ulici každého tu chlebom a soľou, tam vínkom a osúškami. Hostia z okresu vraveli, že je to ako druhá Východná.

Vysoký kredit vtedajšieho Závodzanu potvrdzovala spolupráca s inými súbormi napr. z Moravy či Čadce, spoluprácu neodmietali ani známi folkloristi a kapacity ako pán Daniel Luther či Štefan Nosáľ. Slovenská akadémia vied pozvala súbor vystupovať do Banskej Bystrice.

Ako to už však býva, po rozkvete prichádza pád. Prišla ”Nežná revolúcia” a následné roky zmien. Súbor postihla ťažká kríza, ľudia zo súboru nedokázali čeliť neprajníkom a rozvracačom. Nastal rozklad súboru a s ním dlhé roky folklórneho i kultúrneho mlčania.

 

Od roku 2010 nadväzujú na pestrý odkaz pôvodného Závodzanu pôvodní členovia, ale aj noví nadšenci folklóru, predovšetkým z radov mládeže. V súbore samozrejme naďalej pôsobia aj manželia Hanzlíkovci.

Celkovo má súbor asi 30 členov všetkých vekových kategórií, čo mu umožňuje plnohodnotne prezentovať folklórne pásma, ako napr. Závodská svadba či Dožinková slávnosť, ktorú súbor prezentoval aj v okolitých obciach. 

Súbor má ambície organizovať vlastné podujatia a vytvárať a udržovať kontakty s ostatnými súbormi z okolia, aby naše tradície a folklór v regióne Záhorie zostali zachované.