Videoarchív

Film je ňeco unikátného. Vidzíte obrázki v pohibje a ešče k temu čujete hudbu a rozmłúvaňí. Pokat ide o naše Záhorí, hodnotnich filmú neňi až tak moc, ale budzme rádzi aj za tich pár. Ze svojého skromného archívu filmú pri hrubej príležitosci puscím vždicki ňeco do svjeta. 


Amatérsky film zachytáva život záhorskej dediny počas celého roka - hospodárske práce, odpočinok aj útržok svadby (nevesta na voze). Na snímke môžeme vidieť aj ľudovú veselicu, na ktorej kontrastujú obyvatelia obce v mestskom odeve s hosťami v tradičnom odeve (svätojánsky typ kroja), zrejme z neďalekej mlynárskej osady Húšky. Za povšimnutie stojí...