Ľudový odev z obce Borský Mikuláš

Obec Borský Mikuláš vznikla spojením obcí Borský Mikuláš a Borský Peter. Niektoré fotografie sú z niekdajšej obce Borský Peter.