Obradový kroj zo Sobotišťa

20.10.2023

Zdroj: SAV