Radošovskí regrúti

14.03.2022

Radošovce sú obec so silným folklórnym zázemím. O obci a jej tradíciách jestvuje mnoho filmových dokumentov. Takto sa strojili radošovskí regrúti asi v 30-tych rokoch 20. storočia.


Zdroj: SAV, 1990