Závodská dychovka v roku 1928

07.02.2022

Fotografia mladých muzikantov zo závodskej dychovky v roku 1928. Podľa pamätníkov vznikla v dvadsiatych rokoch, takže fotografia ju zachytáva v jej začiatkoch. Druhý hore sprava je Florián Benkovič, ktorý sa stal zberateľom piesní a neskôr aj rechtorom. Na jeho počesť vzniklo folklórne podujatie Frolová notečka. Viac o podujíati a jeho osobnosti na stránke www.frolovanotecka.sk.