Srdečňe vitajte!

V tejto kronice sa dočítáte o folklóri na Záhorí. Suovensko je kultúrňe velice bohaté a čleňité, a toto sme mi, osobití ludé ze Záhorá. Nájdete tu kroje, podujacá, folkloristú, zviki aj pjesňički naše.

Marcin Lebeda

Sledujte aj Facebook:

NOVINKI

Kapela z Dojča

13.11.2017 - Takúto kapelovú podobenku sme tu ešče nemjeli. Ide...
+

Kroje z Kiripolca

1.11.2017 - Podávám vidarené a vzácné podobenki kroja z Kiripolca z...
+

Krása z Jaboňice

31.10.2017 - Jaboňickí kroj patrí k najkraším na Záhorí. Častokrát ho...
+

Marcin Lebeda

20.10.2017 - Kamarádzi, nastau čas pohnút sa dálej. Možná ste si aj...
+

Staré dzedzini

11.10.2017 - V kapitoli "Starodávné dzedzini" nájdete nové podobenki...
+

Smrdáki kroj II

1.10.2017 - Nová várka foldegrafijí ze Smrdáku. Posledňí nevjesta sa...
+