Plavecký Peter (Karl Prokop, autochróm, cca 1910)
Plavecký Peter (Karl Prokop, autochróm, cca 1910)

Vitajte!

Táto stránka je venovaná krojom, piesňam, starým fotografiám a ľudovým tradíciam zo Záhoria. Vznikla v roku 2015  a píše ju občianske združenie Záhorácky folklór s cieľom prezentovať osobitú záhorskú ľudovú kultúru a mapovať jej súčasný vývoj.

Stránka zároveň slúži ako prezentácia činnosti nášho občianskeho združenia. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach (vľavo hore).

Záhorácky folklór o.z.


Tradície a zaujímavosti

O krojoch, starých fotkách a rôznych zaujímavostiach

Pre obec Hlboké je charakteristický typ tzv. senického kroja, ktorý sa vyskytuje napríklad aj v obciach Čáčov či Častkov.

Pomerne málo vídaný slávnostný kroj z obce Osuské. Palička hlavného družbu prezrádza, že išlo o svadbu resp. jej folkloristické stvárnenie.

Staré fotografie z hraničnej záhorskej obce Brodské. Ako aj názov napovedá, v jej blízkosti sa kedysi nachádzal brod cez rieku Moravu. V minulosti sa okrem názvov Broczka či Brodsko používal aj názov Gázlós (1913-1920).


Vydali sme našu druhú knihu: 
Kroje Záhoria v obrazoch

Publikácia prezentuje osem krojových typov zo záhorskej oblasti, a to nielen prostredníctvom fotografií zástupcov jednotlivých subregiónov, ale aj pomocou pútavej grafiky. Prvé fotografie vznikli už v roku 2017 a boli impulzom pre formovanie konceptu prezentácie a zviditeľňovania kroja ako prvku ľudového umenia. Okrem textovej časti kniha obsahuje karty s vyobrazením jednotlivých krojových typov, ktoré možno použiť na ďalšie prezentačné či edukačné účely.


Videoarchív

Filmy a dokumenty nájdete na našom Youtube kanáli


Partneri

Pozrite si projekty v ktorých pracujeme a s ktorými spolupracujeme


Náš projekt "Dokumentácia krojov Záhoria" podporil v roku 2022 Bratislavský samosprávny kraj v rámci programu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.