Srdečňe vitajte!

V tejto kronice sa dočítáte o folklóri na Záhorí. Suovensko je kultúrňe velice bohaté a čleňité, a toto sme mi, osobití ludé ze Záhorá. Nájdete tu kroje, podujacá, folkloristú, zviki aj pjesňički naše.

Marcin Lebeda

Sledujte aj Facebook:

NOVINKI

Prvňí máj!

1.5.2017 - Na 1.mája šikujem podobenki kroja z Puaveckého Mikouáša....
+

Prameňe 2017

25.4.2017 - V ňedzelu 23.4.2017 prebjehua v komornej atmosféri...
+

Ke spovjedzi

12.4.2017 - Blížá sa hrubé svátki a od kamaráda Jožku sem obdržau...
+