Srdečňe vitajte!

V tejto kronice sa dočítáte o folklóri na Záhorí. Suovensko je kultúrňe velice bohaté a čleňité, a toto sme mi, osobití ludé ze Záhorá. Nájdete tu kroje, podujacá, folkloristú, zviki aj pjesňički naše.

Marcin Lebeda

Sledujte aj Facebook:

NOVINKI

Prezívki dzedzin

24.7.2017 - Múdrí čovjek Konštanťín Palkovič z Brockého napísau...
+

Kompi na Moravje

4.7.2017 - Prevez mja ti, prevozňíčku, alebo o tem, jak rušno biuo...
+

Kultúra v Dojči

5.6.2017 - V Dojči robjá pjekné kultúrné podujací. Mislím, že poznat...
+