Plavecký Peter (Karl Prokop, cca 1910)
Plavecký Peter (Karl Prokop, cca 1910)

Vitajte!

Táto stránka je venovaná krojom, piesňam, starým fotografiám a ľudovým tradíciam zo Záhoria. Vznikla v roku 2015  a píše ju občianske združenie Záhorácky folklór s cieľom prezentovať záhorskú ľudovú kultúru. 

Stránka zároveň slúži ako prezentácia činnosti nášho združenia. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálny sieťach.

Záhorácky folklór o.z.


Vydali sme knihu 
Florián Benkovič Život a piesne

Publikácia je výsledkom bádania po osobnosti ľudového muzikanta a zberateľa piesní Floriána Benkoviča zo záhorskej obce Závod. Zachytáva jeho život, rázovitú osobnosť, ale predovšetkým dáva nahliadnuť do jeho muzikantského a zberateľského sveta. Ten bol priamo spätý s vývojom hudobných zoskupení v obci a zároveň ho formovali rôzne osudové stretnutia. Spoločným menovateľom týchto stretnutí bola predovšetkým vášeň k ľudovej piesni a snaha o uchovanie miestnych tradícií. Vyústením všetkej snahy sú pre dnešok veľmi hodnotné a originálne etnologické materiály zo Záhoria. Jedným z nich je aj zachovaná piesňová zbierka Floriána Benkoviča, ktorá tvorí druhú časť publikácie. V zbierke sa nachádza 55 záhoráckych ľudových piesní, ktoré prešli odbornou úpravou. Sú to piesne pre rôzne príležitosti, dotvárajúce obraz repertoáru ľudového muzikanta v prvej polovici 20.storočia.

Autori: Alexander Krajčír, Peter Obuch

Grafika: Tomáš Kostrzeva

Vydal: Záhorácky folklór o.z.

Dátum vydania: 4.6.2022

Cena s DPH: 28€ (+4€ poštovné)

V prípade záujmu o kúpu knihy nás kontaktujte na info@zahorackyfolklor.sk


Tradície a zaujímavosti

O krojoch, starých fotkách a rôznych zaujímavostiach

Už dlhšiu dobu pátrame po zdroji zaujímavej fotografie richtárov z malackého okresu z roku 1909. Sú na nej zachytení a pomenovaní richtári z 29 záhorských obcí. Teraz sa na Facebooku objavili dve podobné fotografie pochádzajúce z portálu delcampe.net. Jedna z nich je datovaná do roku 1919 a hovorí o stretnutí zástupcov malackého okresu v Bratislave...

Radošovce sú obec so silným folklórnym zázemím. O obci a jej tradíciách jestvuje mnoho filmových dokumentov. Takto sa strojili radošovskí regrúti asi v 30-tych rokoch 20. storočia.

Na fotkách z roku 1974 sú zachytené sestry v obradovom kroji zo Sekúl. Sú to dcéry pani Kučerkovej - vedúcej folklórneho súboru Sekulánek.

Chtelnica s a síce nenachádza na Záhorí, ale nájdeme ju hneď "za kopcom". Unikátne zábery anglickej spoločnosti British Pathé zachytávajú fašiangové obyčaje v tejto rázovitej obci.Videoarchív

Archívne aj aktuálne záznamy zo Záhoria

Pozrite si dokument Zem spieva z roku 1965, ktorý je venovaný Záhoriu. 

V dokumente uvidíte ľudovú hudbu zo Skalice, tanečníkov Moravského Svätého Jána a vyšívačku Jablonice.


Naše aktivity

Sledujte aktivity nášho občianskeho združenia

Našekroje.sk

24.05.2018

Naše skúsenosti v "ľudovom" i textilnom odbore sme sa odhodlali zúročiť prostredníctvom elektronického obchodu a šitia krojov na zákazku. Nájdete ho na www.nasekroje.sk

Na počesť závodského rodáka Floriána Benkoviča sme sa rozhodli vytvoriť podujatie Frolová notečka. Strýc Frola boli zberateľ piesní, ľudový spevák a muzikant a nedocenená osobnosť našej obce. Podujatím chceme nielen upozorniť na jeho osobnosť, ale aj na piesne, ktoré zozbieral a ktoré sa zatiaľ nenašli. Viac o podujatí nájdete tu: ...

Našim posledným rozbehnutým projektom je fotografovanie krojov zo Záhoria. Momentálne máme vyfotografovaných 8 dedín, z ktorých môžeme spomenúť Zohor, Častkov, Plavecký Mikuláš, či Brodské. Kroj je vecou unikátnou, viažucou sa k jednotlivej oblasti resp. obci. Táto vlastnosť by mala vzbudzovať prirodzený pocit hrdosti a patriotizmu. Každý kroj je...


Sledujte

Pozrite si projekty v ktorých pracujeme a s ktorými spolupracujeme


Náš projekt výskumu piesní a tancov zo Záhoria podporil v roku 2021 Bratislavský samosprávny kraj v rámci programu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.