Kontakt

Záhorácky folklór O.Z. - obec Závod

IČO: 50646257

Mail: marcin@zahorackyfolklor.sk

 

Pokát máte naozaj rádzi záhoráckí folklór a šecko co vám prinášá, možete nás potporit aj ňejakím tím grošem. Vjerte, že padne na úrodnú záhoráckú púdu - na nákup doméni, kňižek o našich krojoch, organizovaňí podujací lebo na cestovaňí za ludma, kerí majú k folklóru co povidat.

Srdečňe dzekuje, Marcin Lebeda

 

Bankové spojeňí:

Banka: Fio banka, a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 36 869 376
Číslo účtu - IBAN: SK88 8330 0000 0025 0133 9837
Jak variabilný symbol uvedte: záhorácky folklór - dar