Kontakt

Záhorácky folklór O.Z. - obec Závod

IČO: 50646257

Mail: marcin@zahorackyfolklor.sk

 

Pokát máte naozaj rádzi záhoráckí folklór a šecko co vám prinášá, možete nás potporit aj ňejakím tím grošem. Vjerte, že padne na úrodnú záhoráckú púdu - na nákup doméni, kňižek o našich krojoch, organizovaňí podujací lebo na cestovaňí za ludma, kerí majú k folklóru co povidat.

Podporit možete aj kúpú našého CD: https://www.lansper.sk/nase-cd/

Srdečňe dzekuje, Marcin Lebeda

 

Bankové spojeňí:

Banka: ČSOB, pobočka  Malacky
Číslo účtu - IBAN: SK45 7500 0000 0040 2657 2056
Jak variabilný symbol uvedte: záhorácky folklór - dar