Tradície a zaujímavosci

Co je tradícia? De má svoje koreňe? Odpovjedz bívá običajne nelachká a treba po ňí dost pátrat. V tejto kapitoli sa snažím popisovat staré, aj zanikłé záhorácké tradície a Zaujímavosci. a zároveň vipichnút osobnosci, keré si zasłúžá pozornost. Lesci máte ňejakí tip, pošlite mi ho.


Na úvod roka publikujeme svadobnú fotografiu z Moravského Svätého Jána. Nemáme presný zdroj, ale odhadujeme, že by mohla byť asi zo 40-tych rokov 20.storočia. Zaujímavá je, okrem iného, tým, že na nej vidíme štyri formy oblečenia. Sprava vidíme mužské mestské oblečenie, kroj členky mariánskej kongregácie a sviatočné krojové oblečenie ženy a muža,...

V spevníkoch Janka Blahu sa stretneme s piesňami, v ktorých sa spomínajú mládenci, ktorí nosia "režałové péra". Čo to presne znamená? Aké sú to perá? Ide o tzv. kosírky alebo kosíre, ktoré nosili pacholci nielen na Záhorí, ale aj v iných regiónoch Slovenska (Myjava, Gorali na Orave). Pero za širúchom bolo znakom sily a vyspelosti jedinca. Cesta k...

K fašiangu je ešte ďaleko, ale je dobré si toto tradičné obdobie veselosti pripomínať. Našiel si svoje miesto aj v Borovszkého kronike (1904), ktorá búranský fašiang vykresľuje takto:

Narazili sme na unikátne fotografie zo Záhoria. Ich autorom je rakúsky fotograf Karl Prokop a sú z obdobia 1907-1914. Ide zrejme o jedny z najstarších fotografií tohto druhu, a to možno aj v rámci Slovenska. Autochróm bola najstaršia fotografická technika, ktorá zhotovovala snímky vo farbe. U všetkých fotografií autor uviedol, že pochádzajú z...

Prvňí máj

30.04.2021

Stavanie mája (stavjaňí máje) značí oslavu životodarnej prírodnej sily, plodnosti a počiatku nového života. Názov je odvodený od 5. mesiaca rímskeho kalendára - mai, kedy vrcholí jarné obdobie. Máje a májky sa vztyčovali spravidla na 1. mája, ale mohlo to byť napr. aj na prvú májovú nedeľu. Májky stavali väčšinou mládenci, a to v noci, či už pred...

Amatérsky film zachytáva život záhorskej dediny počas celého roka - hospodárske práce, odpočinok aj útržok svadby (nevesta na voze). Na snímke môžeme vidieť aj ľudovú veselicu, na ktorej kontrastujú obyvatelia obce v mestskom odeve s hosťami v tradičnom odeve (svätojánsky typ kroja), zrejme z neďalekej mlynárskej osady Húšky. Za povšimnutie stojí...

Myšlienka písať záhorácku kroniku sa formovala pomerne dlho a od počiatku bolo primárnou ideou vyzdvihnúť Záhorie vo folklórnom svete. Od začiatku mi bolo jasné, že kronika nevyhnutne potrebuje aj vlastné grafické stvárnenie. Potreboval som ornament, ktorý by vyjadroval konkrétnu identitu a zároveň bol originálny. Prirodzene som smeroval k našim...

Súčasťou záhorských nárečí sú aj prezývky obcí. Sú to žartovné názvy, ktorými sa susedné alebo aj vzdialenejšie obce navzájom prezývali. Prezývky sú utvorené od typického jedla, ktoré sa v obci užívalo, od zvláštností terénu, v akom sa obec rozprestierala, od zamestnania alebo výrobkov vyrábaných v dedine, od rečových zvyklostí alebo iných...

Pokat viprávjáme o oslavách folklóru a ludového umjeňá, nemožeme opomenút aj folklórné suávnosci a festivale. Zňí to možná neuvjeritelňe, ale vúbec prvňí národopisná suávnost, v dnešném jaziku festival, sa na Suovensku uskutečňiua už roku 1935 ve Smoleňicách a mjeua aj svoje další ročňíki. Tito oduševňelé podujacá prebíhali na obidvoch stranách...

Stavjaňí máje značí oslavu životodárnej prírodnej siłi, plodnosci a počátka nového života. Název je odvodzení od 5. mjesíca rímského kalendára - mai, kedi vrcholí jarné období. Máje a májki sa vstičovali spravidla na 1. mája, ale mohło to bit napr. aj na prvňí májovú ňedzełu. Májki stavjali vječinu młádeci, a to v noci, či už pred domama słobodních...