Tradície a zaujímavosti


Pre obec Hlboké je charakteristický typ tzv. senického kroja, ktorý sa vyskytuje napríklad aj v obciach Čáčov či Častkov.

Pomerne málo vídaný slávnostný kroj z obce Osuské. Palička hlavného družbu prezrádza, že išlo o svadbu resp. jej folkloristické stvárnenie.

Staré fotografie z hraničnej záhorskej obce Brodské. Ako aj názov napovedá, v jej blízkosti sa kedysi nachádzal brod cez rieku Moravu. V minulosti sa okrem názvov Broczka či Brodsko používal aj názov Gázlós (1913-1920).

Starenka, sedza pod stromem, pase husy.
Lakšárska Nová ves (cca 1960)

Pomerne vzácna fotografia z obce Kuchyňa. Zrejme išlo o dvojsvadbu, okolo roku 1920.

Zaujímavý, až mysteriózny príbeh o závodskom gajdošovi. Treba však dodať, že tento príbeh sa v rôznych obmenách vyskytuje aj v iných regiónoch Slovenska.

Už dlhšiu dobu pátrame po zdroji zaujímavej fotografie richtárov z malackého okresu z roku 1909. Sú na nej zachytení a pomenovaní richtári z 29 záhorských obcí. Teraz sa na Facebooku objavili dve podobné fotografie pochádzajúce z portálu delcampe.net. Jedna z nich je datovaná do roku 1919 a hovorí o stretnutí zástupcov malackého okresu v Bratislave...

Radošovce sú obec so silným folklórnym zázemím. O obci a jej tradíciách jestvuje mnoho filmových dokumentov. Takto sa strojili radošovskí regrúti asi v 30-tych rokoch 20. storočia.

Na fotkách z roku 1974 sú zachytené sestry v obradovom kroji zo Sekúl. Sú to dcéry pani Kučerkovej - vedúcej folklórneho súboru Sekulánek.