Dožinky v Radošovciach roku 1957

05.07.2022

Zdroj: Youtube