Filmy

Filmové záznamy z rôznych oblastí Záhoria:
Kamarádzi!
S rokom 2021 sme sa rozhodli rozlúčiť trochu špeciálne. V spolupráci s FSk Lanšper a Domom 1890 sme natočili hudobné video so záhoráckou koledou, ktorú asi pred 100 rokmi zapísal Karol Plicka.
Veríme, že obohatí vašu vianočnú atmosféru.
Prajeme pokojné sviatky vianočné*
OZ Záhorácky folklór