Ľudový odev z obce Brodské

Fotky mužského kroja pochádzajú zo 70-tych rokov, ostatné sú z roku 2017.


Zdroj: 

Slovenská akadémia vied
www.frolovanotecka.sk