Osuské


Obyvatelia Osuského okolo roku 1920
Obyvatelia Osuského okolo roku 1920