Ľudový odev z obce Borinka

Pamätné fotografie z Lakšárskej Novej Vsi asi z 20-tych rokov 20.storočia.


Zdroj: SAV