Častkovské ženy

10.06.2022

Pózujúce ženy z Častkova v sviatočnom odeve. (cca 1960)

Zdroj: SAV