Sviatočné kroje z Vrádišťa

10.05.2022

Ženské a mužské sviatočné kroje z Vrádišťa. Foto je pravdepodobne staršie, asi z 50-tych rokov 20.storočia.


Zdroj: SAV 1970