Svätojánska svadba

22.08.2023

Svadba r. 1936, nevesta Katarína Patková (rod. Čižmárová).