Plavecký Peter (Karl Prokop, autochróm, cca 1910)
Plavecký Peter (Karl Prokop, autochróm, cca 1910)

Vitajte!

Táto stránka je venovaná krojom, piesňam, starým fotografiám a ľudovým tradíciam zo Záhoria. Vznikla v roku 2015  a píše ju občianske združenie Záhorácky folklór s cieľom prezentovať osobitú záhorskú ľudovú kultúru a mapovať jej súčasný vývoj.

Stránka zároveň slúži ako prezentácia činnosti nášho občianskeho združenia. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach (vľavo hore).

Záhorácky folklór o.z.


Navštívte 5. ročník nášho podujatia Frolová notečka, ktoré je venované muzikantovi a zberateľovi piesní Floriánovi Benkovičovi. Predpredaj vstupeniek na www.frolovanotecka.skTradície a zaujímavosti

O krojoch, starých fotkách a rôznych zaujímavostiach

Pre obec Hlboké je charakteristický typ tzv. senického kroja, ktorý sa vyskytuje napríklad aj v obciach Čáčov či Častkov.

Pomerne málo vídaný slávnostný kroj z obce Osuské. Palička hlavného družbu prezrádza, že išlo o svadbu resp. jej folkloristické stvárnenie.

Staré fotografie z hraničnej záhorskej obce Brodské. Ako aj názov napovedá, v jej blízkosti sa kedysi nachádzal brod cez rieku Moravu. V minulosti sa okrem názvov Broczka či Brodsko používal aj názov Gázlós (1913-1920).

Starenka, sedza pod stromem, pase husy.
Lakšárska Nová ves (cca 1960)

Pomerne vzácna fotografia z obce Kuchyňa. Zrejme išlo o dvojsvadbu, okolo roku 1920.

Zaujímavý, až mysteriózny príbeh o závodskom gajdošovi. Treba však dodať, že tento príbeh sa v rôznych obmenách vyskytuje aj v iných regiónoch Slovenska.


Vydali sme knihu 
Florián Benkovič Život a piesne


Publikácia je výsledkom bádania po osobnosti ľudového muzikanta a zberateľa piesní Floriána Benkoviča zo záhorskej obce Závod. Zachytáva jeho život, rázovitú osobnosť, ale predovšetkým dáva nahliadnuť do jeho muzikantského a zberateľského sveta. Ten bol priamo spätý s vývojom hudobných zoskupení v obci a zároveň ho formovali rôzne osudové stretnutia. Spoločným menovateľom týchto stretnutí bola predovšetkým vášeň k ľudovej piesni a snaha o uchovanie miestnych tradícií. Vyústením všetkej snahy sú pre dnešok veľmi hodnotné a originálne etnologické materiály zo Záhoria. Jedným z nich je aj zachovaná piesňová zbierka Floriána Benkoviča, ktorá tvorí druhú časť publikácie. V zbierke sa nachádza 55 záhoráckych ľudových piesní, ktoré prešli odbornou úpravou. Sú to piesne pre rôzne príležitosti, dotvárajúce obraz repertoáru ľudového muzikanta v prvej polovici 20.storočia.


Videoarchív

Filmy a dokumenty nájdete na našom Youtube kanáli


Sledujte

Pozrite si projekty v ktorých pracujeme a s ktorými spolupracujeme


Náš projekt "Dokumentácia krojov Záhoria" podporil v roku 2022 Bratislavský samosprávny kraj v rámci programu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.