Plavecký Peter (Karl Prokop, cca 1910)
Plavecký Peter (Karl Prokop, cca 1910)

Vitajte!

Táto stránka je venovaná krojom, piesňam, starým fotografiám a ľudovým tradíciam zo Záhoria. Vznikla v roku 2015  a píše ju občianske združenie Záhorácky folklór s cieľom prezentovať unikátnu záhorskú kultúru. 

Stránka zároveň slúži ako prezentácia činnosti nášho združenia. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálny sieťach.

Záhorácky folklór o.z.Tradície a zaujímavosti

O krojoch, starých fotkách a rôznych zaujímavostiach

Radošovce sú obec so silným folklórnym zázemím. O obci a jej tradíciách jestvuje mnoho filmových dokumentov. Takto sa strojili radošovskí regrúti asi v 30-tych rokoch 20. storočia.

Na fotkách z roku 1974 sú zachytené sestry v obradovom kroji zo Sekúl. Sú to dcéry pani Kučerkovej - vedúcej folklórneho súboru Sekulánek.

Chtelnica s a síce nenachádza na Záhorí, ale nájdeme ju hneď "za kopcom". Unikátne zábery anglickej spoločnosti British Pathé zachytávajú fašiangové obyčaje v tejto rázovitej obci.

Fotka zo svatby v Častkove z roku 1912 zachytáva "prenášanie duchien". Išlo o svadobný zvyk, ktorý sa konal obyčajne deň po svadbe - nevesta sa sťahovala do svojho nového domu a brala si so sebou potrebnú výbavu. Jej súčasťou bývali obyčajne truhlica, šaty a duchny. Prenášanie mohlo prebiehať skromne a nenápadne, ale aj okázalo, tak ako vidíme na...


Videoarchív

Archívne aj aktuálne záznamy zo Záhoria

Pozrite si dokument Zem spieva z roku 1965, ktorý je venovaný Záhoriu. 

V dokumente uvidíte ľudovú hudbu zo Skalice, tanečníkov Moravského Svätého Jána a vyšívačku Jablonice.


Naše aktivity

Sledujte aktivity nášho občianskeho združenia

Našekroje.sk

24.05.2018

Naše skúsenosti v "ľudovom" i textilnom odbore sme sa odhodlali zúročiť prostredníctvom elektronického obchodu a šitia krojov na zákazku. Nájdete ho na www.nasekroje.sk

Na počesť závodského rodáka Floriána Benkoviča sme sa rozhodli vytvoriť podujatie Frolová notečka. Strýc Frola boli zberateľ piesní, ľudový spevák a muzikant a nedocenená osobnosť našej obce. Podujatím chceme nielen upozorniť na jeho osobnosť, ale aj na piesne, ktoré zozbieral a ktoré sa zatiaľ nenašli. Viac o podujatí nájdete tu: ...

Našim posledným rozbehnutým projektom je fotografovanie krojov zo Záhoria. Momentálne máme vyfotografovaných 8 dedín, z ktorých môžeme spomenúť Zohor, Častkov, Plavecký Mikuláš, či Brodské. Kroj je vecou unikátnou, viažucou sa k jednotlivej oblasti resp. obci. Táto vlastnosť by mala vzbudzovať prirodzený pocit hrdosti a patriotizmu. Každý kroj je...


Sledujte

Pozrite si projekty v ktorých pracujeme a s ktorými spolupracujeme


Náš projekt výskumu piesní a tancov zo Záhoria podporil v roku 2021 Bratislavský samosprávny kraj v rámci programu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.