Plavecký Peter (Karl Prokop, autochróm, cca 1910)
Plavecký Peter (Karl Prokop, autochróm, cca 1910)

Vitajte!

Táto stránka je venovaná krojom, piesňam, starým fotografiám a ľudovým tradíciam zo Záhoria. Vznikla v roku 2015  a píše ju občianske združenie Záhorácky folklór s cieľom prezentovať záhorskú ľudovú kultúru. 

Stránka zároveň slúži ako prezentácia činnosti nášho občianskeho združenia. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálny sieťach.

Záhorácky folklór o.z.


Tradície a zaujímavosti

O krojoch, starých fotkách a rôznych zaujímavostiach

Zaujímavý, až mysteriózny príbeh o závodskom gajdošovi. Treba však dodať, že tento príbeh sa v rôznych obmenách vyskytuje aj v iných regiónoch Slovenska.

Už dlhšiu dobu pátrame po zdroji zaujímavej fotografie richtárov z malackého okresu z roku 1909. Sú na nej zachytení a pomenovaní richtári z 29 záhorských obcí. Teraz sa na Facebooku objavili dve podobné fotografie pochádzajúce z portálu delcampe.net. Jedna z nich je datovaná do roku 1919 a hovorí o stretnutí zástupcov malackého okresu v Bratislave...

Radošovce sú obec so silným folklórnym zázemím. O obci a jej tradíciách jestvuje mnoho filmových dokumentov. Takto sa strojili radošovskí regrúti asi v 30-tych rokoch 20. storočia.


Vydali sme knihu 
Florián Benkovič Život a piesne

Publikácia je výsledkom bádania po osobnosti ľudového muzikanta a zberateľa piesní Floriána Benkoviča zo záhorskej obce Závod. Zachytáva jeho život, rázovitú osobnosť, ale predovšetkým dáva nahliadnuť do jeho muzikantského a zberateľského sveta. Ten bol priamo spätý s vývojom hudobných zoskupení v obci a zároveň ho formovali rôzne osudové stretnutia. Spoločným menovateľom týchto stretnutí bola predovšetkým vášeň k ľudovej piesni a snaha o uchovanie miestnych tradícií. Vyústením všetkej snahy sú pre dnešok veľmi hodnotné a originálne etnologické materiály zo Záhoria. Jedným z nich je aj zachovaná piesňová zbierka Floriána Benkoviča, ktorá tvorí druhú časť publikácie. V zbierke sa nachádza 55 záhoráckych ľudových piesní, ktoré prešli odbornou úpravou. Sú to piesne pre rôzne príležitosti, dotvárajúce obraz repertoáru ľudového muzikanta v prvej polovici 20.storočia.

Autori: Alexander Krajčír, Peter Obuch

Grafika: Tomáš Kostrzeva

Vydal: Záhorácky folklór o.z.

Dátum vydania: 4.6.2022

Cena s DPH: 28€ (+4€ poštovné)

V prípade záujmu o kúpu knihy nás kontaktujte na info@zahorackyfolklor.sk


Videoarchív

Archívne aj aktuálne záznamy zo Záhoria

Pozrite si dokument Zem spieva z roku 1965, ktorý je venovaný Záhoriu. 

V dokumente uvidíte ľudovú hudbu zo Skalice, tanečníkov Moravského Svätého Jána a vyšívačku Jablonice.Sledujte

Pozrite si projekty v ktorých pracujeme a s ktorými spolupracujeme


Náš projekt výskumu piesní a tancov zo Záhoria podporil v roku 2021 Bratislavský samosprávny kraj v rámci programu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.