Plavecký Peter (Karl Prokop, autochróm, cca 1910)
Plavecký Peter (Karl Prokop, autochróm, cca 1910)

Vitajte!

Táto stránka je venovaná krojom, piesňam, starým fotografiám a ľudovým tradíciam zo Záhoria. Vznikla v roku 2015  a píše ju občianske združenie Záhorácky folklór s cieľom prezentovať osobitú záhorskú ľudovú kultúru a mapovať jej súčasný vývoj.

Stránka zároveň slúži ako prezentácia činnosti nášho občianskeho združenia. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach (vľavo hore).

Záhorácky folklór o.z.


Tradície a zaujímavosti

O krojoch, starých fotkách a rôznych zaujímavostiach

Pre obec Hlboké je charakteristický typ tzv. senického kroja, ktorý sa vyskytuje napríklad aj v obciach Čáčov či Častkov.

Pomerne málo vídaný slávnostný kroj z obce Osuské. Palička hlavného družbu prezrádza, že išlo o svadbu resp. jej folkloristické stvárnenie.

Staré fotografie z hraničnej záhorskej obce Brodské. Ako aj názov napovedá, v jej blízkosti sa kedysi nachádzal brod cez rieku Moravu. V minulosti sa okrem názvov Broczka či Brodsko používal aj názov Gázlós (1913-1920).

Starenka, sedza pod stromem, pase husy.
Lakšárska Nová ves (cca 1960)

Pomerne vzácna fotografia z obce Kuchyňa. Zrejme išlo o dvojsvadbu, okolo roku 1920.


Vydali sme knihu 
Florián Benkovič Život a piesne


Publikácia je výsledkom bádania po osobnosti ľudového muzikanta a zberateľa piesní Floriána Benkoviča zo záhorskej obce Závod. Zachytáva jeho život, rázovitú osobnosť, ale predovšetkým dáva nahliadnuť do jeho muzikantského a zberateľského sveta. Ten bol priamo spätý s vývojom hudobných zoskupení v obci a zároveň ho formovali rôzne osudové stretnutia. Spoločným menovateľom týchto stretnutí bola predovšetkým vášeň k ľudovej piesni a snaha o uchovanie miestnych tradícií. Vyústením všetkej snahy sú pre dnešok veľmi hodnotné a originálne etnologické materiály zo Záhoria. Jedným z nich je aj zachovaná piesňová zbierka Floriána Benkoviča, ktorá tvorí druhú časť publikácie. V zbierke sa nachádza 55 záhoráckych ľudových piesní, ktoré prešli odbornou úpravou. Sú to piesne pre rôzne príležitosti, dotvárajúce obraz repertoáru ľudového muzikanta v prvej polovici 20.storočia.


Videoarchív

Filmy a dokumenty nájdete na našom Youtube kanáli


Sledujte

Pozrite si projekty v ktorých pracujeme a s ktorými spolupracujeme


Náš projekt "Dokumentácia krojov Záhoria" podporil v roku 2022 Bratislavský samosprávny kraj v rámci programu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.