Plavecký Peter (Karl Prokop, autochróm, cca 1910)
Plavecký Peter (Karl Prokop, autochróm, cca 1910)

Vitajte!

Táto stránka je venovaná krojom, piesňam, starým fotografiám a ľudovým tradíciam zo Záhoria.
Vznikla v roku 2015 a píše ju občianske združenie Záhorácky folklór s cieľom prezentovať a zviditeľnovať záhorskú ľudovú kultúru. Stránka zároveň slúži ako prezentácia činnosti združenia.

Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach (vľavo hore).

Záhorácky folklór o.z.


Tradície a zaujímavosti

O krojoch, starých fotkách a rôznych zaujímavostiach

Na unikátnej fotografii z 30-tych rokov vidíme "Šebovu muziku" na dvore u Heskovcov v Kútoch. Išlo o sláčikovú kapelu s cimbalom z Borského Svätého Jura. Ako môžeme vidieť, cimbalista a známy kujon Rudo Radič, hrá na svojom inštrumente položenom na tragači.
Na tom dvore sa museli diať veci!

Pre obec Hlboké je charakteristický typ tzv. senického kroja, ktorý sa vyskytuje napríklad aj v obciach Čáčov či Častkov.

Pomerne málo vídaný slávnostný kroj z obce Osuské. Palička hlavného družbu prezrádza, že išlo o svadbu resp. jej folkloristické stvárnenie.


Vydali sme našu druhú knihu: 
Kroje Záhoria v obrazoch

Publikácia prezentuje osem krojových typov zo záhorskej oblasti, a to nielen prostredníctvom fotografií zástupcov jednotlivých subregiónov, ale aj pomocou pútavej grafiky. Prvé fotografie vznikli už v roku 2017 a boli impulzom pre formovanie konceptu prezentácie a zviditeľňovania kroja ako prvku ľudového umenia. Okrem textovej časti kniha obsahuje karty s vyobrazením jednotlivých krojových typov, ktoré možno použiť na ďalšie prezentačné či edukačné účely.


Videoarchív

Filmy a dokumenty nájdete na našom Youtube kanáli


Partneri

Pozrite si projekty v ktorých pracujeme a s ktorými spolupracujeme


Náš projekt "Dokumentácia krojov Záhoria" podporil v roku 2022 Bratislavský samosprávny kraj v rámci programu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.