Plavecký Peter (Karl Prokop, cca 1910)
Plavecký Peter (Karl Prokop, cca 1910)

Vitajte!

Táto stránka je venovaná krojom, piesňam, starým fotografiám a ľudovým tradíciam zo Záhoria. Vznikla v roku 2015  a píše ju občianske združenie Záhorácky folklór s cieľom prezentovať unikátnu záhorskú kultúru. 

Stránka zároveň slúži ako prezentácia činnosti nášho združenia. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálny sieťach.

Záhorácky folklór o.z.


Tradície a zaujímavosti

O krojoch, starých fotkách a rôznych zaujímavostiach

Na úvod roka publikujeme svadobnú fotografiu z Moravského Svätého Jána. Nemáme presný zdroj, ale odhadujeme, že by mohla byť asi zo 40-tych rokov 20.storočia. Zaujímavá je, okrem iného, tým, že na nej vidíme štyri formy oblečenia. Sprava vidíme mužské mestské oblečenie, kroj členky mariánskej kongregácie a sviatočné krojové oblečenie ženy a muža,...

V spevníkoch Janka Blahu sa stretneme s piesňami, v ktorých sa spomínajú mládenci, ktorí nosia "režałové péra". Čo to presne znamená? Aké sú to perá? Ide o tzv. kosírky alebo kosíre, ktoré nosili pacholci nielen na Záhorí, ale aj v iných regiónoch Slovenska (Myjava, Gorali na Orave). Pero za širúchom bolo znakom sily a vyspelosti jedinca. Cesta k...

K fašiangu je ešte ďaleko, ale je dobré si toto tradičné obdobie veselosti pripomínať. Našiel si svoje miesto aj v Borovszkého kronike (1904), ktorá búranský fašiang vykresľuje takto:

Narazili sme na unikátne fotografie zo Záhoria. Ich autorom je rakúsky fotograf Karl Prokop a sú z obdobia 1907-1914. Ide zrejme o jedny z najstarších fotografií tohto druhu, a to možno aj v rámci Slovenska. Autochróm bola najstaršia fotografická technika, ktorá zhotovovala snímky vo farbe. U všetkých fotografií autor uviedol, že pochádzajú z...

Prvňí máj

30.04.2021

Stavanie mája (stavjaňí máje) značí oslavu životodarnej prírodnej sily, plodnosti a počiatku nového života. Názov je odvodený od 5. mesiaca rímskeho kalendára - mai, kedy vrcholí jarné obdobie. Máje a májky sa vztyčovali spravidla na 1. mája, ale mohlo to byť napr. aj na prvú májovú nedeľu. Májky stavali väčšinou mládenci, a to v noci, či už pred...

Amatérsky film zachytáva život záhorskej dediny počas celého roka - hospodárske práce, odpočinok aj útržok svadby (nevesta na voze). Na snímke môžeme vidieť aj ľudovú veselicu, na ktorej kontrastujú obyvatelia obce v mestskom odeve s hosťami v tradičnom odeve (svätojánsky typ kroja), zrejme z neďalekej mlynárskej osady Húšky. Za povšimnutie stojí...

Myšlienka písať záhorácku kroniku sa formovala pomerne dlho a od počiatku bolo primárnou ideou vyzdvihnúť Záhorie vo folklórnom svete. Od začiatku mi bolo jasné, že kronika nevyhnutne potrebuje aj vlastné grafické stvárnenie. Potreboval som ornament, ktorý by vyjadroval konkrétnu identitu a zároveň bol originálny. Prirodzene som smeroval k našim...

Súčasťou záhorských nárečí sú aj prezývky obcí. Sú to žartovné názvy, ktorými sa susedné alebo aj vzdialenejšie obce navzájom prezývali. Prezývky sú utvorené od typického jedla, ktoré sa v obci užívalo, od zvláštností terénu, v akom sa obec rozprestierala, od zamestnania alebo výrobkov vyrábaných v dedine, od rečových zvyklostí alebo iných...


Videoarchív

Archívne aj aktuálne záznamy zo Záhoria

Pozrite si dokument Zem spieva z roku 1965, ktorý je venovaný Záhoriu. 

V dokumente uvidíte ľudovú hudbu zo Skalice, tanečníkov Moravského Svätého Jána a vyšívačku Jablonice.


Naše aktivity

Sledujte aktivity nášho občianskeho združenia

Našekroje.sk

24.05.2018

Naše skúsenosti v "ľudovom" i textilnom odbore sme sa odhodlali zúročiť prostredníctvom elektronického obchodu a šitia krojov na zákazku. Nájdete ho na www.nasekroje.sk

Na počesť závodského rodáka Floriána Benkoviča sme sa rozhodli vytvoriť podujatie Frolová notečka. Strýc Frola boli zberateľ piesní, ľudový spevák a muzikant a nedocenená osobnosť našej obce. Podujatím chceme nielen upozorniť na jeho osobnosť, ale aj na piesne, ktoré zozbieral a ktoré sa zatiaľ nenašli. Viac o podujatí nájdete tu: ...

Našim posledným rozbehnutým projektom je fotografovanie krojov zo Záhoria. Momentálne máme vyfotografovaných 8 dedín, z ktorých môžeme spomenúť Zohor, Častkov, Plavecký Mikuláš, či Brodské. Kroj je vecou unikátnou, viažucou sa k jednotlivej oblasti resp. obci. Táto vlastnosť by mala vzbudzovať prirodzený pocit hrdosti a patriotizmu. Každý kroj je...


Sledujte

Pozrite si projekty v ktorých pracujeme a s ktorými spolupracujeme


Náš projekt výskumu piesní a tancov zo Záhoria podporil v roku 2021 Bratislavský samosprávny kraj v rámci programu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.