Darujte nám 2% z vašich daní

Priatelia, budeme radi, ak podporíte našu činnosť poukázaním 2% svojich daní. Aj malá čiastka nám pomôže rozvíjať našu folklórnu činnosť a rozširovať obsah našej stránky.

Postupujte nasledovne:

  1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Vyplňte Vaše údaje vo Vyhlásení (tu je predvyplnené Vyhlásenie).
  4. Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie) doručte na svoj príslušný daňový úrad (môžete aj poštou) do 30.4.2022. Tu je zoznam adries daňových úradov.

Ďakujeme!

Záhorácky folklór OZ