Darujte nám 2%

Priatelia, budeme radi, ak podporíte našu činnosť poukázaním 2% svojich daní.

Postupujte nasledovne:

  1. Stiahnite a vytlačte si obidve tlačivá uvedené nižšie
  2. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. (tlačivo POTVRDENIE)
  3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (tlačivo VYHLÁSENIE)
  4. Najneskôr do  pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (napr. Malacky)