Dom 1890

Rekonštrukcia ľudového domu z roku 1890 - viac na www.dom1890.sk