Dr. Janko Blaho

27.01.2022

Dr. Janko Blaho bol významnou osobnosťou kultúrneho života a zároveň prvým operným spevákom na Slovensku. Bol synom MUDr. Pavla Blahu, lekára a politika, a zároveň znalca ľudových piesní. Janko Blaho navštevoval gymnázium v Skalici a neskôr študoval právo na Karlovej Univerzite v Prahe. Popri tomto štúdiu navštevoval súkromné hodiny spevu v Prahe a neskôr v Miláne. Od roku 1927 pôsobil v SND ako prvý profesionálny spevák.

Popri svojej profesionálnej kariére sa Janko Blaho venoval aj zbieraniu ľudových piesní zo Záhoria. Silný vzťah k ľudovej piesni nepochybne zdedil po svojom otcovi a zároveň dostal do vienka výnimočný hlasový fond a talent, ktorý pri zbieraní piesní výborne zúročil. Ak by bol Janko Blaho žena, mohli by sme ho nazvať ženou "do koča aj do voza". Dokázal zastávať významné kultúrne funkcie a zároveň spievať s kamarátmi do rána pri pohári vína. Práve kombinácia jeho rozhľadenosti, spoločenského statusu, prirodzenej bohémskosti a úprimný vzťah k obyčajným ľuďom viedla k vzniku šiestich spevníkov s ľudovými piesňami zo Záhoria. Hodnotiť však jeho dielo "len" z pohľadu týchto spevníkov by bolo značne povrchné. Do jeho fondu musíme zaradiť množstvo nahrávok ľudových piesní, dokumentov a filmov, ktoré môžeme, z nášho pohľadu, zaradiť do zlatého fondu folklóru Záhoria.

Zdroj: www.lansper.sk