Folklórna skupina Lanšper

11.10.2017

Folklórna skupina Lanšper je úzko prepojená s našim OZ. Avšak, použitie výrazu "projekt" by bolo značne degradujúce. Lanšper sa opiera o najstaršiu záhorácku kultúru, ktorá vznikla pozdĺž rieky Moravy. Snaží sa ju objavovať prostredníctvom starých piesní a tancov.
Presvedčte sa tu.