Sviatočný odev ženy z Lábu

28.01.2022

Zdroj: SAV, 1955