Záhorácke krojové podobenky

12.10.2017

Našim posledným rozbehnutým projektom je fotografovanie krojov zo Záhoria. Momentálne máme vyfotografovaných 8 dedín, z ktorých môžeme spomenúť Zohor, Častkov, Plavecký  Mikuláš, či Brodské. Kroj je vecou unikátnou, viažucou sa k jednotlivej oblasti resp. obci. Táto vlastnosť by mala vzbudzovať prirodzený pocit hrdosti a patriotizmu. Každý kroj je totiž v podstate svetovým unikátom.

Záhorie vždy patrilo k bohatším častiam Slovenska, a to aj z dôvodu výhodnej geografickej polohy. Viedla tadeto napríklad tzv. "česká cesta", blízkosť Česka a predovšetkým Rakúska dávala možnosti dobrého zárobku i kúpu krojových materiálov i súčiastok. Záhorácke kroje sú preto v rámci Slovenska pomerne bohaté, a zároveň i dosť rozmanité. Sú kultúrnym dedičstvom nás všetkých.

Aký máme s fotografiami zámer? Je toho viac. Už sme pár prihlásili na fotografické súťaže a budeme sa snažiť fotografie zviditeľniť aj za hranicami Slovenska. Podrobnosti si zatiaľ necháme pre seba a budeme o všetkom informovať postupne. Zatiaľ sa môžete pokochať týmito kúskami.