Sekulské sestry

07.03.2022

Na fotkách z roku 1974 sú zachytené sestry v obradovom kroji zo Sekúl. Sú to dcéry pani Kučerkovej - vedúcej folklórneho súboru Sekulánek.


Zdroj: Slovenská akadémia vied