Stavjajte máje!

18.01.2021

Stavjaňí máje značí oslavu životodárnej prírodnej siłi, plodnosci a počátka nového života. Název je odvodzení od 5. mjesíca rímského kalendára - mai, kedi vrcholí jarné období. Máje a májki sa vstičovali spravidla na 1. mája, ale mohło to bit napr. aj na prvňí májovú ňedzełu. Májki stavjali vječinu młádeci, a to v noci, či už pred domama słobodních dzífčat alebo aj víznamnich osob dzedzini (richtár, farál,...). Hrubú máju postavili na dústojňejším placi - pred kostełem lebo obecňím domem. Srezaňí máje prebíhało koncem mája a takisto k ňemu patrili príslušné obradi a vesełost.

Radošovjanskí chłapi stavjajú máju starostovi (r. 1962)
Radošovjanskí chłapi stavjajú máju starostovi (r. 1962)