Záhorie vo farbe

28.07.2021

Narazili sme na unikátne fotografie zo Záhoria. Ich autorom je rakúsky fotograf Karl Prokop a sú z obdobia 1907-1914. Ide zrejme o jedny z najstarších fotografií tohto druhu, a to možno aj v rámci Slovenska. Autochróm bola najstaršia fotografická technika, ktorá zhotovovala snímky vo farbe. U všetkých fotografií autor uviedol, že pochádzajú z Maďarska, napr. Gruppe in Tracht in ungarischem Dorf.

Prvé fotografie zachytávajú dedinu Plavecký Peter. Tretia je spred kostola v Zohore.
Ďalšie dve sú s veľkou pravdepodobnosťou takisto zo Záhoria. Nasvedčuje tomu obydlie, rovinatý terén aj ľudový odev. Posledné fotografie nevieme presne identifikovať, ale pochádzajú z toho istého obdobia. Ak máte bližšie informácie, napíšte nám.

Zdroje: Boldi Banda, Albertina