Záhorský ornament

07.02.2021

Myšlienka písať záhorácku kroniku sa formovala pomerne dlho a od počiatku bolo primárnou ideou vyzdvihnúť Záhorie vo folklórnom svete. Od začiatku mi bolo jasné, že kronika nevyhnutne potrebuje aj vlastné grafické stvárnenie. Potreboval som ornament, ktorý by vyjadroval konkrétnu identitu a zároveň bol originálny. Prirodzene som smeroval k našim závodským krojom (čepcom, sukniam) a rôznym ďalším predmetom - džbánom, truhliaciam... Mnohé motívy z nich boli krásne, ale pre prax nie veľmi nepoužiteľné. Moju pozornosť napokon upútal ornament zo starej rohovej lavice, ktorú máme v pozostalosti po našej (mojej) prastarenke. Výber bol jasný - ornament, ktorý vzišiel z ruky závodského majstra bol jednoduchý, elegantný, stelesňoval Záhorie, a konečne aj našu obec. Už ho stačilo len prekresliť v grafickom programe a štylizovaný klinček môžete vidieť v ľavom hornom rohu stránky.

Tak toto je ona - lavica po prastarence Novoveskej. Bohužiaľ, zachovala sa len jedna polovica. Druhá polovica zostala takisto v rodine, ale zmizla kdesi v nenávratne. Škoda našťastie nie je až taká veľká, lebo sme získali časť lavice, ktorá nepochybne pochádza od toho istého majstra. Síce prešla "reštaurovaním", počas korého zmizli všetky originálne symboly a zmenila sa jej farba, ale inak je to brat a sestra. Dokonca sa na nich nielenže dobre sedí, ale aj leží, pretože kedysi slúžili aj na spanie. Nepochybne si na nich a j my niekedy zdriemneme.

Ak by ste sa chceli na ňu niekedy posadiť aj vy, sledujte náš rodinný projekt www.dom1890.sk. Práve tam našla lavica po prastarenke svoje nové miesto. 

AK