Závod na starých fotografiach

S nutnou dávkou patriotizmu sme založili stránku s najstaršími fotografiami z našej obce. Odhadujeme, že by ich mohlo byť 400. Asi netreba nič viac dodávať, stránku nájdete tu.