Záhorácké tance

Púvodňí tanec v dnešňím zmisli suova začau pri píščali a neskúr gajdách. Potom sa ke gajdám pridali dvoje-troje husle a začaua sa hrát onakvejší muzika s kerú sa vivíjau aj tanec. K tejto podobje tanca máme velice máuo zachovanich zdrojú. Neskúr došli tance novouherské a jak posledné sa rozšírili tance strofické, keré tadi uvádzám. Mnohé z ňich sa tancovali v každej dzeziňe, enem s určitíma obmjenama.

Sobotište: dupkaná, japonská, kukaná, mazúrka, neborácká, sotíš, verbunk

Podbranč: dupkaná, káčerová, kukaná, mazúrka,neborácká, židovská

Láb: čardáš hopsaní, čardáš židovskí, legátkoví

Gajary: slovenskí valčík, verbunk

Borský Jur: kapesníková, skalická, štajer (štajerská)

Moravský Svätý Ján, Sekule, Závod: flašková, susedskí valčík, verbunk, volc, šotška, poštárska / hubičkový / šátečkový, scínaňí kohúta, polka, na šest, kovárska, žabská, štajriš (tapšaná), strašák, hruškárska, svatojurská, židovská

Senica: o jeden krok, kalamajka, ricipolka, ručníčkoví tanec, sotíška, šotiš, strašák, V šírém poli…, zrkadloví, Žid sa smál, valc

Zohor: šotyšpolka, tléskaná, židovka, macej, šátečkový, skočná, kovárský /dzekujem p. Grelikovej/

 

Budem rád, ked pošlete tance z vašej dzedzini!