Mapa Záhoria

Pokat sa scete dostat trochu vjec do obrazu, podzívajte sa na tito mapki. Tá prvňí je z roku 1960 a sú v ňí viznačené približné hraňice Záhorá. Ono, pokat ste ňekde na pomedzí, rozhoduje vaše srce.